Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αξιολόγηση προσωπικού

  1. Αρχική
  2. διοικητική
  3. διοίκηση ανθρώπινων πόρων
  4. αξιολόγηση προσωπικού
αξιολόγηση προσωπικού
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001