Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

βασικός μισθός

  1. Αρχική
  2. αμοιβή
  3. μισθός
  4. βασικός μισθός
βασικός μισθός
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001