Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λογικό σφάλμα

  1. Αρχική
  2. στοιχεία λογικής
  3. λογικό σφάλμα
λογικό σφάλμα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001