Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κλήρος

  1. Αρχική
  2. κοινωνικές τάξεις
  3. ανώτερες κοινωνικές τάξεις
  4. νομοκατεστημένη τάξη
  5. κλήρος
κλήρος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001