Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πρωτοδικεία

  1. Αρχική
  2. δικαστήρια
  3. αστικά δικαστήρια
  4. πρωτοδικεία
πρωτοδικεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001