Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατάσχεση

  1. Αρχική
  2. κατάσχεση
κατάσχεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001