Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μονομελή πρωτοδικεία

  1. Αρχική
  2. δικαστήρια
  3. αστικά δικαστήρια
  4. πρωτοδικεία
  5. μονομελή πρωτοδικεία
μονομελή πρωτοδικεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001