Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μικτά ορκωτά δικαστήρια

  1. Αρχική
  2. δικαστήρια
  3. ποινικά δικαστήρια
  4. μικτά ορκωτά δικαστήρια
μικτά ορκωτά δικαστήρια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001