Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

υποπρολεταριάτο

  1. Αρχική
  2. υποπρολεταριάτο
υποπρολεταριάτο
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001