Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

Δ' Οικουμενική Σύνοδος

  1. Αρχική
  2. Βυζαντινή Aυτοκρατορία
  3. πρώιμη βυζαντινή περίοδος
  4. Δυναστεία του Θεοδοσίου
  5. Δ' Οικουμενική Σύνοδος
Δ' Οικουμενική Σύνοδος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001