Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συγγένεια εξ αίματος

  1. Αρχική
  2. συγγένεια εξ αίματος
συγγένεια εξ αίματος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001