Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συγγένεια εξ αγχιστείας

  1. Αρχική
  2. συγγένεια εξ αγχιστείας
συγγένεια εξ αγχιστείας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001