Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σεξουαλική πράξη

  1. Αρχική
  2. σεξουαλική πράξη
σεξουαλική πράξη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001