Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πατρική απουσία

  1. Αρχική
  2. πατρική απουσία
πατρική απουσία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001