Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διοικητικά πρωτοδικεία

  1. Αρχική
  2. δικαστήρια
  3. διοικητικά δικαστήρια
  4. διοικητικά πρωτοδικεία
διοικητικά πρωτοδικεία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001