Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

συμβούλιο επικρατείας

  1. Αρχική
  2. δικαστήρια
  3. διοικητικά δικαστήρια
  4. συμβούλιο επικρατείας
συμβούλιο επικρατείας
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001