Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

άτομα με πνευματική αναπηρία

  1. Αρχική
  2. άτομα με πνευματική αναπηρία
άτομα με πνευματική αναπηρία
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001