Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου

  1. Αρχική
  2. παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου
παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001