Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καλλιέργεια χωρίς έδαφος

  1. Αρχική
  2. καλλιέργεια χωρίς έδαφος
καλλιέργεια χωρίς έδαφος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001