Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

καλλιεργημένη γη

  1. Αρχική
  2. καλλιεργημένη γη
καλλιεργημένη γη
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001