Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ

  1. Αρχική
  2. δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ
δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001