Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ

  1. Αρχική
  2. δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ
δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001