Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

σπλήνα

  1. Αρχική
  2. σπλήνα
σπλήνα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001