Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χρηματική ποινή λόγω αστικής ευθύνης

  1. Αρχική
  2. κυρώσεις
  3. κρατικές κυρώσεις
  4. χρηματική ποινή λόγω αστικής ευθύνης
χρηματική ποινή λόγω αστικής ευθύνης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001