Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

εκκλησιαστική ποινή

  1. Αρχική
  2. εκκλησιαστική ποινή
εκκλησιαστική ποινή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001