Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

μη πειθαρχικές διοικητικές ποινές

  1. Αρχική
  2. κυρώσεις
  3. κρατικές κυρώσεις
  4. διοικητικές ποινές
  5. μη πειθαρχικές διοικητικές ποινές
μη πειθαρχικές διοικητικές ποινές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001