Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

πειθαρχικές ποινές

  1. Αρχική
  2. κυρώσεις
  3. κρατικές κυρώσεις
  4. διοικητικές ποινές
  5. πειθαρχικές ποινές
πειθαρχικές ποινές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001