Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ιδιωτικές ποινές

  1. Αρχική
  2. κυρώσεις
  3. μη κρατικές κυρώσεις
  4. ιδιωτικές ποινές
ιδιωτικές ποινές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001