Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χρηματοοικονομικό ενεργητικό

  1. Αρχική
  2. χρηματοοικονομικό ενεργητικό
χρηματοοικονομικό ενεργητικό
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001