Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διαδικασία λήψης αποφάσεων

  1. Αρχική
  2. διαδικασία λήψης αποφάσεων
διαδικασία λήψης αποφάσεων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001