Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λήψη απόφασης

  1. Αρχική
  2. λήψη απόφασης
λήψη απόφασης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001