Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οργανωτική κουλτούρα

  1. Αρχική
  2. οργανωτική κουλτούρα
οργανωτική κουλτούρα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001