Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

δείκτης σύγκρισης

  1. Αρχική
  2. δείκτης σύγκρισης
δείκτης σύγκρισης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001