Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απορρόφηση επιχείρησης

  1. Αρχική
  2. απορρόφηση επιχείρησης
απορρόφηση επιχείρησης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001