Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λογιστική απόσβεση

  1. Αρχική
  2. λογιστική απόσβεση
λογιστική απόσβεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001