Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

οικονομική απόσβεση

  1. Αρχική
  2. οικονομική απόσβεση
οικονομική απόσβεση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001