Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

θανατική ποινή

  1. Αρχική
  2. ποινές
  3. κύριες ποινές
  4. θανατική ποινή
θανατική ποινή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001