Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής παρουσίασης

  1. Αρχική
  2. διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής παρουσίασης
διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής παρουσίασης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001