Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λογιστικές παραδοχές

  1. Αρχική
  2. λογιστικές παραδοχές
λογιστικές παραδοχές
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001