Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

λογιστική ισότητα

  1. Αρχική
  2. λογιστική ισότητα
λογιστική ισότητα
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001