Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

  1. Αρχική
  2. κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001