Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

ιδιάζουσα ποινή

  1. Αρχική
  2. ποινές
  3. κύριες ποινές
  4. ποινή στέρησης της ελευθερίας
  5. ιδιάζουσα ποινή
ιδιάζουσα ποινή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001