Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

φυλάκιση

  1. Αρχική
  2. ποινές
  3. κύριες ποινές
  4. ποινή στέρησης της ελευθερίας
  5. συνήθης ποινή
  6. φυλάκιση
φυλάκιση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001