Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χρηματική ποινή

  1. Αρχική
  2. ποινές
  3. κύριες ποινές
  4. ποινή σε χρήμα
  5. χρηματική ποινή
χρηματική ποινή
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001