Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

κοινωνική αποδιοργάνωση

  1. Αρχική
  2. κοινωνική αποδιοργάνωση
κοινωνική αποδιοργάνωση
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001