Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

  1. Αρχική
  2. ποινές
  3. παρεπόμενες ποινές
  4. απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001