Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων

  1. Αρχική
  2. ποινές
  3. παρεπόμενες ποινές
  4. αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001