Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

αντιστασιακός τύπος

  1. Αρχική
  2. αντιστασιακός τύπος
αντιστασιακός τύπος
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001