Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χημικό δυναμικό

  1. Αρχική
  2. χημικό δυναμικό
χημικό δυναμικό
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001