Γενική Ορολογία
Ιατρική Ορολογία

χημική συγγένεια

  1. Αρχική
  2. χημική συγγένεια
χημική συγγένεια
Εγκεκριμένος όρος: 30-Nov--0001